首页 财经内容详情
Kéo tài xỉu(www.84vng.com):Quốc hội thông qua Luật Tần số vô tuyến điện

Kéo tài xỉu(www.84vng.com):Quốc hội thông qua Luật Tần số vô tuyến điện

分类:财经

标签: # Lô de cờ bạc

网址:

SEO查询: 爱站网 站长工具

点击直达

足球免费贴士网www.hgbbs.vip)是国内最权威的足球赛事报道、预测平台。免费提供赛事直播,免费足球贴士,免费足球推介,免费专家贴士,免费足球推荐,最专业的足球心水网。

 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện đã được Quốc hội biểu quyết thông qua đầu phiên họp chiều 9/11. 

Đây là dự án Luật đầu tiên được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này.

Trước khi các đại biếu bấm nút thông qua, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

Liên quan đến một số ý kiến còn khác nhau về lựa chọn phương án cấp tần số vô tuyến điện cho doanh nghiệp nhà nước trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh để phát triển kinh tế kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh (khoản 6 Điều 1 dự thảo Luật), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm rõ.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện

Mở rộng phạm vi các tần số vô tuyến điện được phân bổ cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

Cụ thể, Dự thảo Luật mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội vào ngày 21/10/2022 xin ý kiến về 2 phương án. Với 3 lượt đại biểu Quốc hội có ý kiến phát biểu, trong đó 2 ý kiến lựa chọn Phương án 1 (không bổ sung khoản 4 Điều 45 Luật Tần số vô tuyến điện); 1 ý kiến lựa chọn Phương án 2 (bổ sung khoản 4 Điều 45).

Căn cứ vào nội dung giải trình về 2 phương án được thể hiện tại báo cáo số số 337/BC-UBTVQH15 ngày 14/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện trình Quốc hội và trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất lựa chọn Phương án 1 và phương án này đã được Chính phủ đồng thuận.

Để hoàn thiện nội dung Phương án 1, điểm d khoản 4 Điều 18 đã được bổ sung yêu cầu “xác định cụ thể nhiệm vụ quốc phòng, an ninh giao cho doanh nghiệp” trong đề án.

Như vậy, ông Lê Quang Huy báo cáo, việc mở rộng phạm vi các tần số vô tuyến điện được phân bổ cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ngoài lượng tần số phân bổ riêng cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh quy định tại Điều 45 Luật Tần số vô tuyến điện năm 2009 trong trường hợp này là phù hợp và thống nhất với chính sách ưu tiên sử dụng tần số phục vụ quốc phòng, an ninh quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Tần số vô tuyến điện năm 2009.

Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép chỉnh lý điểm d khoản 4 Điều 18 Luật Tần số vô tuyến điện (khoản 6 Điều 1 dự thảo Luật) như sau:

“d) Trường hợp đặc biệt, băng tần quy định tại khoản 2 Điều này được cấp cho doanh nghiệp nhà nước trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh với thời hạn không quá 03 năm để phát triển kinh tế kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chịu trách nhiệm lập đề án sử dụng băng tần để phát triển kinh tế kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh lấy ý kiến Bộ Thông tin và Truyền thông, ý kiến Bộ Công an đối với đề án do Bộ Quốc phòng lập, ý kiến Bộ Quốc phòng đối với đề án do Bộ Công an lập để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án trước khi Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép.

Đề án phải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh; an toàn, bảo vệ bí mật nhà nước; sự cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động viễn thông; xác định cụ thể nhiệm vụ quốc phòng, an ninh giao cho doanh nghiệp; xác định lượng tần số phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh chiếm tỷ lệ cơ bản trên tổng lượng tần số đề nghị cấp phép.

,

Đánh bạc đổi thưởng(www.84vng.com):Đánh bạc đổi thưởng(www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。Đánh bạc đổi thưởng(www.84vng.com)game tài Xỉu Đánh bạc đổi thưởng online công bằng nhất,Đánh bạc đổi thưởng(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

,

Trước khi giấy phép hết thời hạn 03 tháng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức đánh giá hiệu quả việc sử dụng băng tần đã cấp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định dừng hoặc tiếp tục thực hiện đề án không quá 12 năm làm cơ sở để Bộ Thông tin và Truyền thông gia hạn giấy phép”.

Thời hạn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Về gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp đổi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, ngừng sử dụng tần số vô tuyến điện (Điều 22 Luật Tần số vô tuyến điện được sửa đổi, bổ sung theo khoản 9 Điều 1 dự thảo Luật), có ý kiến đề nghị rà soát, sửa đổi điểm d khoản 1 Điều 22 theo hướng khi đã cấp lần đầu với thời hạn tối đa theo quy định của pháp luật thì không được xem xét gia hạn.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép chỉnh lý điểm d khoản 1 Điều 22 như sau: “Tổng thời hạn cấp lần đầu và các lần gia hạn giấy phép không vượt quá thời hạn tối đa quy định cho từng loại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện tương ứng; trường hợp thời hạn cấp giấy phép lần đầu bằng thời hạn tối đa quy định cho loại giấy phép tương ứng thì không được gia hạn”.

Về phân bổ tần số vô tuyến điện phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh (Điều 45 Luật Tần số vô tuyến điện được sửa đổi, bổ sung theo khoản 15 Điều 1 dự thảo Luật), có ý kiến đề nghị bổ sung cơ quan có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân phải ngừng sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện nếu có khả năng gây nhiễu có hại cho tần số và thiết bị vô tuyến điện của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép chỉnh lý điểm b khoản 3 Điều 45 dự thảo Luật như sau: “Nếu có khả năng gây nhiễu có hại cho tần số và thiết bị vô tuyến điện của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo cho tổ chức, cá nhân phải ngừng sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho đến khi kết thúc tình huống quy định tại khoản này”.

Tiêu chí về thời hạn sử dụng băng tần

Ngoài ra, có ý kiến cho rằng, tiêu chí về thời hạn sử dụng băng tần là quan trọng và cần phải được quy định trong nội dung đấu giá mà không cần quy định tại khoản 3a Điều 16 Luật Tần số vô tuyến điện (được bổ sung theo khoản 4 Điều 1 dự thảo Luật).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, ý kiến đại biểu Quốc hội về đề nghị đưa tiêu chí thời hạn sử dụng băng tần vào nội dung đấu giá là xác đáng.

Tuy nhiên, để có cơ sở quyết định thời hạn giấy phép sử dụng băng tần đối với từng cuộc đấu giá thì ngoài quy định về thời hạn tối đa của giấy phép sử dụng băng tần (được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Luật Tần số vô tuyến điện năm 2009) cần phải bổ sung quy định trong Luật giao thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định thời hạn giấy phép sử dụng băng tần được cấp thông qua đấu giá, thi tuyển hoặc được cấp lại tại khoản 3a Điều 16.

Do đó, ông Huy báo cáo: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin phép Quốc hội cho giữ quy định khoản 3a Điều 16 như dự thảo.

Trước đó, ngày 21/10/2022, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

,

Kéo tài xỉu(www.84vng.com):Kéo tài xỉu(www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。Kéo tài xỉu(www.84vng.com)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,Kéo tài xỉu(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

 当前暂无评论,快来抢沙发吧~

发布评论